5.05.2013

PRZEGLĄD INFORMACJI RELIGIJNYCH Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Chrześcijaństwo:

Grekokatolicy świętują Wielkanoc

5 maja w Kościele grekokatolickim rozpoczęły się uroczystości Okresu Zmartwychwstania. Pierwszą z nich była poranna jutrznia rezurekcyjna, inaugurująca Wielki Dzień, czyli Niedzielę Wielkanocną. Do cerkwi wniesiono Ewangelię i ikonę Chrystusa Zmartwychwstałego.

            Grekokatolickie Święta Wielkanocne poprzedzone są uroczystościami Wielkiej Soboty, podczas których święci się pokarmy. Wtedy też w cerkwiach odprawia się nieszpory i Liturgię św. Bazylego. Następnego dnia, o świcie wierni zbierają się wokół świątyni i śpiewają jutrznię rezurekcyjną. Najważniejszym momentem procesji jest uroczyste wniesienie do cerkwi Ewangelii i ikony Chrystusa Zmartwychwstałego, zwanej Płaszczenicą. Po tym akcie, zebrani mogą wziąć udział w Eucharystii. W Wielki Dzień ponownie rozbrzmiewają dzwony, które nie były używane od Wielkiego Piątku.

            Różnice w terminie Świąt Wielkanocnych w Kościołach: rzymskokatolickim a grekokatolickim wynikają z zastosowania innych kalendarzy: gregoriańskiego i juliańskiego. Ponadto przyjmuje się, że uroczystości powinny odbyć się po żydowskim święcie Paschy oraz po wiosennej pełni księżyca.

Elżbieta Jaroś

Jasna Góra: Odbyły się uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski

3 maja, w dzień uroczystości NMP Królowej Polski, na Jasnej Górze odbyła się Msza św. pod przewodnictwem abp Józefa Michalika. Wzięli w niej udział biskupi i arcybiskupi, w tym przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i reprezentanci Episkopatu Kazachstanu. Duchowni modlili się o pokój na świecie.

            We Mszy św. uczestniczyli duchowni oraz hierarchowie katoliccy, między innymi: Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, wiceprzewodniczący KEP abp Sławoj Leszek Głódź, polscy arcybiskupi i biskupi oraz o. Stanisław Dziuba z RPA i przedstawiciel Episkopatu Kazachstanu abp Tomasz Peta. Wierni modlili się o pokój na świecie, a po Komunii św. – ci, którzy modlili się w intencji dzieci nienarodzonych, złożyli przyrzeczenie Duchowej Adopcji. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” Stowarzyszenia Communita Regina della Pace, przedstawicielom episkopatu Kazachstanu przekazano Ołtarz Adoracji Najświętszego Sakramentu „Gwiazda Kazachstanu”. Zostanie on wystawiony w Ozjornoje.

            Podczas kazania, abp J. Michalik przypomniał o konieczności zachowania wartości chrześcijańskich, a także Bożych przykazań w życiu jednostkowym oraz społecznym. Nawiązując do obchodzonego tego samego dnia – święta Konstytucji 3 Maja, duchowny ostrzegł, że  droga sekularyzacji, oziębłości w wierze i prześladowań religijnych prowadzi do samozagłady narodu. W jego opinii, poprawę sytuacji społecznej można osiągnąć jedynie dzięki długofalowym działaniom nastawionym na dobro człowieka, w tym poszanowanie jego praw.

Elżbieta Jaroś

Co jeszcze wydarzyło się w minionym tygodniu?

Ekumenizm:

Biskupi o potrzebie dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego

1 maja w Londynie inaugurowano trzydniowe spotkanie przedstawicieli chrześcijaństwa i islamu, zorganizowane z inicjatywy Rady Konferencji Biskupich Europy [CCEE].

Uczestnicy konferencji „Dialog i głoszenie” rozmawiali o potrzebie porozumienia między największymi, monoteistycznymi religiami świata. Dialog może pomóc w walce z konsumpcjonizmem, o ile będzie opierał się na edukacji, a jednocześnie pozwalał interlokutorom zachować odrębną tożsamość. Z tego powodu, istotne znaczenie mają działania na rzecz pogłębiania wiary młodego pokolenia. Podczas sesji dyskutowano także na temat raportu amerykańskiego ośrodka Pew Research Center: „Muzułmanie na świecie: religia, polityka i społeczeństwo”.

Elżbieta Jaroś

Trzecia faza dialogu katolicko-anglikańskiego: o Kościele i etyce

1 maja w Rio de Janeiro odbyło się kolejne posiedzenie Międzynarodowej Komisji Anglikańsko-Rzymskokatolickiej ds. Dialogu [ARCIC] w ramach trzeciej fazy dialogu ekumenicznego. Uczestnicy podejmą refleksję na temat roli Kościoła oraz nauczania etycznego, dążąc do wypracowania wspólnego oświadczenia na temat różnic międzywyznaniowych.

Dialog katolicko-anglikański został zapoczątkowany w styczniu 1970 roku. Dzięki spotkaniom w ramach ARCIC-I, w 1981 roku przedstawiono dokument o władzy i autorytecie, uwzględniający stanowiska obu stron rozmów. Natomiast, obrady ARCIC-II (1983-2011) przyczyniły się do opublikowania wspólnego oświadczenia na temat władzy i Maryi (Maryja: Łaska i nadzieja w Chrystusie). Trzeci etap dyskusji inaugurowano podczas posiedzenia w klasztorze ekumenicznym w Bose w Północnych Włoszech w dniach 17-27 maja 2011 roku. Spotkaniom przewodniczą: metropolita Birmingham abp Bernard Lognley, anglikański arcybiskup David Moxon z Nowej Zelandii oraz ks. Mark Langham z Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. ARCIC-III ma pomóc w zrozumieniu różnic w strukturze i roli wspólnot lokalnych oraz powszechnych, a także odmienności w ramach nauczania etycznego.

Elżbieta Jaroś

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach