7.04.2013

PRZEGLĄD INFORMACJI RELIGIJNYCH Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Ekumenizm:

Patriarcha ekumeniczny prawosławia spotkał się z papieżem

Po raz pierwszy, od czasu wielkiej schizmy Kościoła, patriarcha ekumeniczny prawosławia wziął udział w inauguracji pontyfikatu papieża. Po uroczystości, biskup Rzymu Franciszek rozmawiał z Bartłomiejem I o przyszłości dialogu ekumenicznego.

2 kwietnia podczas spotkania z dziennikarzami w Stambule, patriarcha ekumeniczny Kościoła Prawosławnego Bartłomiej I entuzjastycznie zrelacjonował swoją rozmowę z nowym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego. Duchowni spotkali się 19 marca, po inauguracji pontyfikatu papieża Franciszka. To było przełomowe wydarzenie, ponieważ od wielkiej schizmy Kościoła (w 1054 roku) żaden patriarcha ekumeniczny nie wziął udziału w uroczystym zaprzysiężeniu biskupa Rzymu.

Przedstawiciele religijni byli zgodni w kwestii kontynuacji dialogu ekumenicznego z zachowaniem pokornej, łagodnej oraz szczerej postawy interlokutorów. Bartłomiej I wyraził nadzieję na zjednoczenie Kościoła katolickiego i prawosławnego, choć jak zaznaczył – tego planu prawdopodobnie nie uda się osiągnąć za jego życia. Patriarcha pozytywnie odebrał słowa papieża Franciszka, którymi ten zwrócił się do niego: „mój bracie Andrzeju”. Symbolicznym gestem, zwierzchnik katolicki nawiązał do postaci: patrona Rzymu św. Piotra i jego brata, patrona Konstantynopola św. Andrzeja.

Bartłomiej I zaproponował papieżowi Franciszkowi udział w listopadowych uroczystościach św. Andrzeja w Konstantynopolu oraz wspólną pielgrzymkę do Jerozolimy w rocznicę 50-lecia dialogu ekumenicznego, która przypada w 2014 roku.

                                                                                                                                 Elżbieta Jaroś

Katolicyzm:

Rozpoczął się 69. Tydzień Miłosierdzia

Od 7 do 13 kwietnia, Kościół katolicki w Polsce obchodzi Tydzień Miłosierdzia. W tym roku, wydarzeniu patronuje hasło: „Wiara żywa uczynkami”.

            Decyzją Episkopatu Polski, 69. Tydzień Miłosierdzia rozpoczął się nie w październiku, a w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 7 kwietnia w kościołach odczytano list pasterski: „Przedłużenie miłosiernych dłoni Boga”, sporządzony przez uczestników 361. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (6 marca 2013 r.).

            Autorzy dokumentu podkreślili, że prawdziwym źródłem miłosierdzia jest męka, śmierć oraz zmartwychwstanie Jezusa. Zwycięstwo nad grzechem i śmiercią dało chrześcijanom nadzieję na „pokój serca”, którego osiągnięcie jest możliwe dzięki żywej wierze – wyrażającej się nie tylko w słowach, ale też w czynach. Udział w Bożym planie zbawienia kieruje człowieka na szlak miłosierdzia i wzmacnia jego więź z Bogiem, co znajduje odzwierciedlenie w relacjach międzyludzkich: przebaczenia, miłości oraz braterskiej solidarności.

Oprócz liturgii oraz głoszenia Słowa, ważną rolę w życiu społecznym spełnia posługa miłości. Działalność ta ma na celu udzielanie pomocy duchowej i fizycznej potrzebującym: cierpiącym, samotnym, biednym. O jej wartości przypomina ustanowiona w 2000 roku Niedziela Miłosierdzia Bożego, będąca zarazem świętem kościelnej organizacji charytatywnej Caritas.

Elżbieta Jaroś

CO JESZCZE WYDARZYŁO SIĘ W MINIONYM TYGODNIU?

Chrześcijaństwo:

Przewodniczący Episkopatu Korei poprosił o pomoc papieża

            Bp Peter Kang podziękował papieżowi Franciszkowi za modlitwę i poprosił o pomoc w nagłaśnianiu trudnej sytuacji politycznej na Półwyspie Koreańskim. Jego zdaniem, groźby wojny wynikają z problemów ekonomicznych Korei Północnej. Stanowią one próbę odwrócenia uwagi społeczeństwa od niskiej jakości życia w kraju.

Papież Franciszek pomodlił się nad grobami swoich poprzedników

W ósmą rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II, papież Franciszek modlił się nad jego grobem w kaplicy św. Sebastiana w bazylice watykańskiej. 2 kwietnia ojciec święty modlił się także przy miejscu pochówku bł. Jana XXIII oraz św. Piusa X. Ten gest symbolizuje jedność duchową i więź, która spaja poszczególne pontyfikaty z XX wieku. 

Chrześcijaństwo i islam:

Nigeria: Atak na chrześcijan. Zastrzelono 19 osób

            Nie słabną konflikty społeczno-religijne między chrześcijanami a muzułmanami, zamieszkującymi środkową Nigerię. 3 kwietnia grupa, złożona z około 30 mężczyzn, ostrzelała chrześcijańską wioskę Ataka w stanie Kaduna, zabijając 19 osób – w tym kobiety i dzieci.

Elżbieta Jaroś

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach