17.03.2013

PRZEGLĄD INFORMACJI RELIGIJNYCH Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Chrześcijaństwo:

Wybrano nowego papieża

13 marca, kardynałowie zebrani na konklawe zadecydowali o wyborze 266 papieża. Został nim Jorge Maria Bergoglio, który przyjął imię Franciszek. W pierwszym przemówieniu, ojciec święty przypomniał o powołaniu chrześcijan do braterstwa.

13 marca o 19:06 wierni zgromadzeni na Placu św. Piotra oraz ci oglądający transmisję, zamarli widząc biały dym nad Kaplicą Sykstyńską. Po dwugodzinnym oczekiwaniu, zabrzmiało radosne: „Habemus Papam!”, a na balkon wyszedł nowy papież – Argentyńczyk Jorge Maria Bergoglio.

Ojciec święty nie zgodził się na założenie czerwonej peleryny, podczas pierwszego spotkania z wiernymi. Emanujący skromnością jezuita poprosił o modlitwę za siebie i za emerytowanego papieża Benedykta XVI. Ponadto nowy biskup Rzymu przypomniał, że chrześcijanie zostali powołani do braterstwa i taką drogę powinien obrać Kościół, nieustannie krzewiąc wśród wiernych miłość oraz wzajemne zaufanie.

Franciszek pierwszym papieżem z Ameryki Południowej

 J.M. Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 roku w Buenos Aires. Ukończył technikum chemiczne, a w wieku 21 lat rozpoczął studia w seminarium w Villa Devoto, nieopodal Buenos Aires. Następnie, studiował teologięw Colegio Maximo San José w San Miguel. Jeszcze przed ukończeniem studiów, w 1969 roku przyjął święcenia kapłańskie. 20 maja 1992 roku został mianowany biskupempomocniczym Buenos Aires, a w lutym 2001 roku Jan Paweł IIwyniósł go do godności kardynalskiej, nadając mu tytuł prezbitera San Roberto Bellarmino.

Podczas dotychczasowej posługi, J.M. Bergoglio zawsze pozostawał blisko ubogich, akcentując rolę współczucia oraz znaczenie świętości i duchowości. Stał na straży życia, sprzeciwiając się aborcji i eutanazji. Nie popierał związków partnerskich między osobami tej samej płci oraz małżeństw homoseksualnych. Nie zgadzał się na też umożliwianie takim parom adopcji dzieci.

Dorota Rybak

Prawosławie:

Wielki Post w Kościele Prawosławnym

18 marca prawosławni rozpoczną Wielki Post. Okres przygotowań do Wielkanocy poprzedziło niedzielne święto wybaczania win.

Prawosławna Wielkanoc przypada pięć tygodni po świętach katolickich, ze względu na różnice pomiędzy kalendarzem juliańskim a gregoriańskim. Inny jest również termin rozpoczęcia Wielkiego Postu, który w tym roku w Kościele prawosławnym przypada na 18 marca. Okres inauguruje czytanie kanonu pokutnego św. Andrzeja z Krety z IX wieku. Zaś, tradycyjnie w ostatnią niedzielę, poprzedzającą przygotowanie do Wielkanocy, wierni obchodzą święto wybaczania win. Tego dnia, po raz pierwszy odbywają się także wielkopostne modlitwy.

Hierarchowie Cerkwi szacują, że w Polsce jest 550-600 tys. osóbwyznania prawosławnego. Największe ich skupiska są w województwie podlaskim, na terenie dwóch cerkiewnych diecezji: białostocko-gdańskiej i warszawsko-bielskiej.

Dorota Rybak

CO JESZCZE ZDARZYŁO SIĘ W MINIONYM TYGODNIU?

Kościół Koptyjski:

Podpalono kościół w Libii

14 marca nieznani sprawcy podłożyli ogień w świątyni koptyjskiej w Trypolis. Nikt nie ucierpiał w ataku.

Kościół znajdował się w Trypolis, stolicy Libii. Przed podłożeniem ognia, zamachowcy wypuścili wiernych ze świątyni. Przypuszcza się, że atak był związany z konfliktem między Libijczykami a Egipcjanami.

15 lutego w Libii odbyły się protesty, które pod wpływem udanych rewolucjiw Tunezjii Egipcie, przerodziły się w wojnę domową. Wśród przyczyn niezadowolenia społecznego najczęściej wymienia się: złą sytuację materialną w kraju oraz korupcję.

Dorota Rybak

Islam:

Niemcy: Zakazano działalności trzem ugrupowaniom salafickim

W Niemczech  wydano zakaz działalności trzech ultrakonserwatywnych ugrupowań salafitów, ze względu na ich dążenie do wprowadzenia prawa muzułmańskiego, które zdaniem resortu spraw wewnętrznych wyrządzało szkodę demokratycznemu ustrojowi kraju.

Decyzją resortu spraw wewnętrznych, działalność organizacji salafickich: DawaFFM, Islamische Audios oraz An-Nussrah [odłamu zdelegalizowanego w czerwcu 2012 roku Millatu Ibrahim] zagraża niemieckiej demokracji, ze względu na dążenia ich członków do wprowadzenia rządów salafickich oraz szariatu, czyli prawa muzułmańskiego.

Zwolennicy tego ruchu religijno-politycznego chcą przywrócić pierwotny kształt islamu. W kręgach salafistycznych uznaje się, że jedynie system oparty na szariacie, pozwoli zbudować prawowitą formę państwa i społeczeństwa. W związku z tym, salafici odrzucają zachodnią demokrację. Szacuje się, że w Niemczech mieszka około 4 mln muzułmanów, z czego blisko 4,5 tys. przynależy do ugrupowań salafickich.

                                                                                                                                                                              Dorota Rybak

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach