17.02.2013

PRZEGLĄD INFORMACJI RELIGIJNYCH Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Katolicyzm:

Rezygnacja Benedykta XVI

11 lutego 2013 roku Benedykt XVI zapowiedział rezygnację z funkcji biskupa Rzymu. Informacja wywołała lawinę komentarzy ze strony przywódców i hierarchów religijnych na całym świecie.

W oświadczeniu, wygłoszonym podczas konsystorza w Watykanie, papież zawarł uzasadnienie decyzji o rezygnacji z funkcji biskupa Rzymu. Stwierdził, że nie dysponuje wystarczającymi siłami fizycznymi i duchowymi, by kierować Kościołem w czasach przemian. Jednocześnie, Benedykt XVI zapowiedział: „od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża”.

Decyzja ta wywołała zdziwienie, zarówno wśród przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego, jak i innych wyznań oraz religii. Choć sytuacja została przewidziana w prawie kościelnym, a w historii dwóch papieży abdykowało [w 1294 roku po kilkumiesięcznej posłudze zrezygnował papież Celestyn V, a w 1415 roku – papież Grzegorz XII], to zrodziła niepokój wiernych i wiele pytań ze strony ekspertów.

Jak na decyzję papieża zareagowali hierarchowie polscy i watykańscy?

Kard. Kazimierz Nycz zaapelował do dziennikarzy, by nie szukali sensacji w decyzji papieskiej, która stanowiła „męski, mądry i odważny” krok. Jednocześnie, jak zauważył kardynał, Benedykt XVI nie powiedział ostatniego słowa: ogłoszony przez niego rok wiary to pole aktywności papieża. Odpowiadając na pytanie dziennikarzy dotyczące możliwości uregulowania okresu posługi papieskiej kard. Nycz zauważył, że debata na ten temat jest obecna w Kościele od pewnego czasu.

Prymas Polski abp Józef Kowalczuk uznał decyzję Benedykta XVI za wybór „roztropny, mądry i dalekowzroczny”, podkreślający aspekt odpowiedzialności oraz troski o Kościół. W opinii abp Kowalczuka, ojciec święty stanowi wzór „przykładnego kapłana, wybitnego teologa i roztropnego papieża”.

Z kolei bp Wojciech Polak w wywiadzie dla Katolickiej Agencji Informacyjnej przyznał, że w pierwszej chwili informacja o abdykacji zaskoczyła go, ponieważ nie zauważył oznak pogarszającego się stanu zdrowia ojca świętego. Jednak pomimo tego, duszpasterz wyraził zaufanie co do słuszności tej decyzji. Bp Polak z pontyfikatu Benedykta XVI zapamięta niezwykłą głębie nauczania papieża oraz jego umiejętność prowadzenia dialogu ze współczesnym światem, przy zachowaniu własnej tożsamości. 

Ks. prałat Paweł Ptasznik z watykańskiego Sekretariatu Stanu wskazał, że rezygnacja świadczy o odpowiedzialności ojca świętego za Kościół i poczuciu obowiązku należytego wypełnienia zadania apostolskiego. Prywatnie, ks. Ptasznik ocenił Benedykta XVI jako bardzo ciepłego i dobrego człowieka.

Pomimo że dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej ks. Federico Lombardi SJ również był zaskoczony informacją o abdykacji, to zwrócił uwagę na sposób ogłoszenia decyzji. Odwołał się do Kodeksu Prawa Kanonicznego kan. 332 par. 2, w którym można przeczytać: „Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio ujawnione; nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia”. Zatem, przesłanki „wolności”  i „odpowiedniej jawności”  zostały spełnione.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch podkreślił ogromny wkład papieża w rozwój ekumenizmu i jednocześnie wyraził nadzieję, że dorobek pontyfikatu Benedykta XVI nie zostanie zaprzepaszczony. Zwrócił uwagę, że przedstawiciele innych kościołów i religii wyrazili się o decyzji papieża z szacunkiem.

Komentarze przedstawicieli innych kościołów i religii o rezygnacji papieża

Arcybiskup Canterbury Justin Welby opisał pontyfikat Benedykta XVI jako „sprawowany z ogromną godnością, rozeznaniem i odwagą”. W imieniu anglikanów podziękował za tę posługę oraz dorobek teologiczny, pozostawiony przez biskupa Rzymu.

Przedstawiciele Światowej Federacji Luterańskiej [ŚFL] wydali oświadczenie, w którym docenili okres służby Benedykta XVI, szczególnie w zakresie dialogu luterańsko-katolickiego.  Z kolei prymas Kościoła Szwecji abp Uppsali Anders Wejryd zwrócił uwagę na różnorodność Kościoła katolickiego i związane z tym trudności, z których papież wychodził obronną ręką. Bp Gerhard Ulrich, zwierzchnik Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Niemczech podkreślił niezwykłą pokorę, z jaką papież sprawował swój urząd.

Patriarcha Ekumeniczny Bartłomiej I decyzję papieża przyjął ze smutkiem. Podkreślił wagę teologicznego dorobku Benedykta XVI i jego wybitnej znajomości nauki Ojców Kościoła. Docenił wysiłki biskupa Rzymu, czynione na rzecz jedności chrześcijan.

Przewodniczący Światowego Kongresu Żydowskiego, Ronald S. Lauder podkreślił zasługi Benedykta XVI, jako kontynuatora działań Jana Pawła II, w tym: wysiłek włożony w rozwój relacji katolicko-żydowskich oraz postawę papieża wobec Holocaustu. „Żaden papież przed nim nie odwiedził tylu synagog. Podczas podróży zagranicznych spotykał się wszędzie z miejscowymi wspólnotami żydowskimi” – dodał R.S. Lauder. Ponadto, przewodniczący Światowego Kongresu Żydowskiego cenił Benedykta XVI za gotowość do wysłuchania żydowskiej strony.

/PACH

Ekumenizm:

Łódź: Ekumeniczna droga krzyżowa nie przejdzie już ulicami miasta

Zwyczaj ekumenicznej drogi krzyżowej, praktykowany od 2000 roku został zniesiony. Decyzją abp Marka Jędraszewskiego: tegorocznej Łódzkiej Drogi Krzyżowej nie poprowadzą przedstawiciele innych religii, a ze względu na charakter nabożeństwa – stacje i rozważania będą jedynie katolickie.

Ekumeniczna droga krzyżowa w Łodzi była specyficznym wydarzeniem, zarówno pod względem formy [stacje odwoływały się ściśle do tekstów Ewangelii], jak i charakteru. Jednak, za sprawą decyzji abp łódzkiego Marka Jędraszewskiego, tradycja została zniesiona. „Droga krzyżowa jest katolicka i nie powinna być prowadzona jako wspólne nabożeństwo z przedstawicielami innych wyznań” – oświadczył abp. Zgodnie z zaleceniem łódzkiej kurii, od 2013 roku wydarzenie będzie nazywane Łódzką Drogą Krzyżową. Tegoroczny pochód wyruszy spod  rzymskokatolickiego kościoła św. Faustyny, a zakończy się przy łódzkiej katedrze.

Dotychczasowi współprowadzący – duchowni innych wyznań zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu, ale jedynie jako goście. Decyzja ta wzbudziła w nich żal. Ks. Semko Koroza z Kościoła ewangelicko-reformowanego traktował ekumeniczną drogę krzyżową jako okazję do utrzymania relacji chrześcijańskich, jednak teraz zastanawia się nad sensem uczestniczenia w nabożeństwie: „Droga krzyżowa jest obca naszej wierze, braliśmy w niej udział ze względu na jasno wyrażaną chęć bycia razem, symboliczną trasę”.

Ekumeniczna droga krzyżowa powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Akademickiej, ZHR i łódzkiej kurii, a pierwszy raz ulicami Łodzi przeszła w 1994 roku. W 2000 roku, w związku z wezwaniem Jana Pawła II do świętowania jubileuszu chrześcijaństwa, droga krzyżowa nabrała ekumenicznego charakteru. Od tego roku, rozważania przy stacjach były prowadzone przez duchownych z innych kościołów niż rzymskokatolicki: ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-reformowanego, starokatolickiego mariawitów, polskokatolickiego i ewangelicko-metodystycznego. Trasa przebiegała spod luterańskiego kościoła św. Mateusza, a kończyła przy kościele oo. jezuitów.

/PACH

Szwecja: Odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naczelnych Kapelanów Wojskowych

W dniach 4-8 lutego 2013 roku w Sztokholmie odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naczelnych Kapelanów Wojskowych. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele 27 państw europejskich i różnych religii.

Hasło przewodnie XXIV Międzynarodowej Konferencji Naczelnych Kapelanów Wojskowych [IMCCC] brzmiało: „Nadzieja dla życia i pokoju”. Prelegenci podjęli dyskusję na temat roli Szwecji w budowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego oraz udziału w misjach pokojowych. Szwecja jako kraj wieloreligijny oraz wielowyznaniowy boryka się z licznymi problemami wewnętrznymi, dlatego hierarchowie religijni powinni dążyć do urzeczywistnienia idei prawdziwego dialogu, która pozwoli wyznawcom różnych wierzeń wyrazić poglądy.

Uczestnicy byli zgodni, że drugiego człowieka nie należy traktować jak wroga. Działania wojenne mogą zostać usprawiedliwione jedynie w przypadku, gdy stanowią ostatnią możliwość obrony pokoju, sprawiedliwości lub słabszego. Jednak, w toku wojny nie mogą ucierpieć osoby cywilne, a efekty radykalnych działań powinny przyczynić się do poprawy sytuacji. Uczestnicy rozmawiali również na temat funkcji kapelanów w wojsku, do których należy niesienie wsparcia żołnierzom. Z tego powodu, podczas działań wojennych obecność kapelana jest niezbędna.

W konferencji wzięło udział 70 uczestników, reprezentujących: chrześcijaństwo, islam oraz buddyzm. Z zaproszenia skorzystali również polscy kapelani: bp Jerzy [Prawosławny Ordynariusz Wojskowy], bp płk Mirosław Wola i ks. ppłk Wiesław Żydel [reprezentujący Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe], ks. płk Aleksy Andrejuk [Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego] oraz ks. ppłk Krzysztof Kacorzyk [Ordynariusz Rzymskokatolicki].

/PACH

Prawosławie:

Intronizacja patriarchy Antiochii Jana X

10 lutego 2013 roku w cerkwi Świętego Krzyża w Damaszku miała miejsce uroczysta intronizacja Jana X na patriarchę Antiochii. Podczas przemówienia, nowy zwierzchnik Cerkwii antiocheńskiej wezwał wiernych do zachowania jedności oraz wytrwałości w wierze pomimo trudnej sytuacji wewnętrznej w Syrii i w Libanie.

Pierwsze przemówienie Jana X miało na celu umocnić lud w wierze. Patriarcha przypomniał zebranym o obowiązkach, jakie wynikają z przynależności do Kościoła prawosławnego oraz z posługi kapłańskiej. Zaapelował o jedność i wezwał chrześcijan, by krzewili wiarę oraz dodawali otuchy wątpiącym. Przypomniał też o potrzebach osób, które ucierpiały na skutek syryjskiej rewolucji.

Wiele uwagi hierarcha poświęcił młodzieży. W jego opinii, opieka duszpasterska oraz edukacja religijna wymaga podjęcia reform w toku wspólnej pracy. Modernizm nie stanowi zagrożenia dla wiary, a wezwanie do odrzucenia niewłaściwych lub nieistotnych obyczajów i powrotu do tradycji.

W uroczystej intronizacji wzięli udział przedstawiciele wschodnich Kościołów prawosławnych, orientalnych prawosławnych oraz katolickich. Ponadto, w wydarzeniu uczestniczyli muzułmanie oraz reprezentanci rządu.

/PACH

Co jeszcze wydarzyło się w minionym tygodniu?

Katolicyzm:

Warszawa: Rozpoczął się cykl debat o roli kościołów i związków wyznaniowych w Polsce

15 lutego 2013 roku w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu: „Obywatel – religia – państwo”. Debata dotyczyła problemów z respektowaniem Konkordatu z 1993 roku na gruncie prawa polskiego.

        Podstawę do rozważań stanowił raport dr Pawła Boreckiego z Katedry Prawa Wyznaniowego Uniwersytetu Warszawskiego: „Respektowanie polskiego Konkordatu z 1993 roku – analiza stanu obecnego i perspektywy na przyszłość”. Tytuł dokumentu stanowił zarazem hasło przewodnie pierwszego spotkania, zorganizowanego w ramach projektu: „Obywatel – religia – państwo”, z inicjatywy Instytutu Spraw Publicznych oraz Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Podczas debaty rozważano wady i zalety obecnego konkordatu, a także praktykę jego używania przez państwo oraz Kościół. Przypomniano między innymi, że statut ordynariatu polowego Wojska Polskiego nadal nie został dostosowany do art. 16 konkordatu, a porozumienia dotyczące kwalifikacji nauczycieli religii pozostają w sprzeczności z Konstytucją RP, zgodnie z którą nie powinny one stanowić źródła prawa powszechnie obowiązującego. Pomimo że wśród uczestników debaty zabrakło zdecydowanych zwolenników obowiązującego dokumentu to opinie, dotyczące sposobu regulacji stosunków państwo – Kościół, były podzielone. Część uczestników opowiedziała się za koniecznością podpisania nowego konkordatu, w oparciu o doświadczenia z ostatnich 20 lat. Dr Paweł Sobczyk z UKSW odpierając zarzuty dotyczące luk prawnych przypomniał o możliwości uzupełnienia głównego dokumentu przez konkordaty parcjalne, czyli częściowe. Natomiast, skrajną postawę przyjął dr P. Borecki. Przekonywał on, że konkordat powinien być zlikwidowany, gdyż „gwarancją polskiego katolicyzmu jest jego masowość i żywotność”.

Dyskusja o przestrzeganiu litery konkordatu poprzedziła 20. rocznicę podpisania dokumentu [28 lipca 2013 rok] oraz 15. rocznicę jego ratyfikacji [23 luty 2013 rok]. Uczestnicy spotkania przypomnieli o wartości pisma, jako umowy międzynarodowej – dokument z 1993 roku to pierwszy konkordat zawarty przez Stolicę Apostolską z państwem z bloku wschodniego.

/PACH

Abp Michalik doktorem honoris causa UKSW

21 lutego 2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa abp Józefowi Michalikowi. W ten sposób, uczelnia chce nagrodzić obecnego przewodniczącego Episkopatu za zasługi w dziedzinie ekumenizmu oraz wytrwałość w obronie wiary i praw ludzi wierzących.

/PACH

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach