13.01.2013

PRZEGLĄD INFORMACJI RELIGIJNYCH Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Prawosławie:

Boże Narodzenie w Kościele prawosławnym

6 grudnia prawosławni obchodzili Wigilię Narodzin Pańskich. Zgodnie z kalendarzem juliańskim, u wspólnot prawosławnych i Kościołów wschodnich w Betlejem, święto Bożego Narodzenia trwa trzy dni.

W prawosławiu, Boże Narodzenie wyznacza kres 40-dniowego Postu Filipowego. Na wigilijnych stołach pojawia się dwanaście tradycyjnych potraw. Obowiązkowym daniem, wśród członków Kościoła grekokatolickiego, jest kutia. Przysmak, sporządzony z pszenicy, miodu, maku, orzechów i bakalii, symbolizuje rodzące się życie oraz szczęście.

Podczas Wigilii, w cerkwiach przeprowadzane jest nabożeństwo, upamiętniające modlitwę Jezusa po Ostatniej Wieczerzy. Powieczeria Wełyke [Wielkie Powieczeria] mają na celu przebłagać Boga za grzechy całego świata. Prawosławne święta trwają trzy dni i przypominają wiernym, że w dziele zbawienia człowieka uczestniczy cała Trójca Święta. Pierwszy dzień poświęcony jest tajemnicy Narodzin Pańskich, drugi – Najświętszej Marii Panny, zaś trzeci – św. Stefanowi [w tradycji polskiej – św. Szczepanowi].

Elżbieta Jaroś

Młodzież spotkała się z patriarchą Bartłomiejem I

5 stycznia uczestnicy stambulskiego etapu Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię, spotkali się z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I.

         Pielgrzymi wzięli udział w nieszporach Epifanii, sprawowanych w cerkwi w dzielnicy Fanar, przez zwierzchnika prawosławia. Pod koniec nabożeństwa, patriarcha Bartłomiej I wspomniał o przesłaniu cesarza Konstantyna, na temat wolności religijnej. Myśl prawosławnego świętego jest nadal aktualna, ponieważ wolność religijna należy do podstawowych praw człowieka.

         Pielgrzymka Zaufania przez Ziemię w Stambule stanowiła kontynuację 35. Europejskiego Spotkania Młodych. Odbyła się w dniach 3-6 stycznia 2013 roku. Z inicjatywy braci ze Wspólnoty z Taizé, uczestnicy stambulskiego etapu mieli możliwość odszukać perełek chrześcijaństwa w kolebce świata islamskiego. Pielgrzymi zwiedzili między innymi: grecki klasztor prawosławny Zeytin Burnu w dzielnicy Balıklı, kościół ormiański Trójcy Świętej w dzielnicy Balik Pazar, kościół katolicko-ormiańskim św. Jana Chryzostoma [Złotoustego] oraz klasztor i prawosławną akademię teologiczną Chalki na wyspie Heybeliada na Morzu Marmara.

Elżbieta Jaroś

Katolicyzm:

Katoliccy wierni świętowali Objawienie Pańskie

6 grudnia, w Kościele katolickim odbyła się uroczystość Objawienia Pańskiego. W rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański, papież Benedykt XVI przypomniał o znaczeniu święta Trzech Króli.

         Podczas gdy katolicy świętują Epifanię (Objawienie) Pana, kościoły wschodnie obchodzą Boże Narodzenie. Zdaniem papieża, niewielkie różnice pomiędzy kalendarzami: juliańskim i gregoriańskim unaoczniają, że Chrystus jest „światłością świata”, która prowadzi wszystkich wiernych. Dzięki Maryi wypełniła się wiara, a Słowo stało się ciałem. Pełna zaufania, postawa Matki Bożej to wzór wiary dla całego Kościoła. Zaś przykład Mędrców, którzy za światłem gwiazdy dotarli do Nowonarodzonego, symbolizuje powszechność wspólnoty chrześcijańskiej. Ponadto potwierdza, że wszyscy którzy otworzą się na Słowo Boże, będą mogli poznać prawdę.

Elżbieta Jaroś

Co jeszcze wydarzyło się w minionym tygodniu?

Katolicyzm:

Rozpoczął się Festiwal Biblii „Na początku było Słowo”

6 grudnia w kościele akademickim św. Anny w Warszawie, odbyło się pierwsze z dwunastu spotkań, przewidzianych w ramach Festiwalu Biblii „Na początku było Słowo”. W wydarzeniu uczestniczyło kilka tysięcy osób.

Pierwsze spotkanie w ramach Festiwalu Biblii „Na początku było Słowo” zostało poświęcone tajemnicy Narodzin Pańskich. Przy oprawie muzycznej Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego, znani aktorzy odczytali fragmenty Ewangelii oraz Księgi Izajasza, uwzględnione w wybranych kazaniach teologów wczesnochrześcijańskich. W wydarzeniu wzięli udział: Małgorzata Kożuchowska, Halina Łabonarska, Tadeusz Chudecki, Cezary Żak i Krzysztof Ziemiec.

Przy okazji pierwszego dnia festiwalu, arcybiskup metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz przypomniał o konieczności czytania Słowa Bożego w Roku Wiary. Poznanie treści i przestrzeganie zasad biblijnych umożliwia ludziom wypełnienie woli Bożej. Zaś, wiara stanowi fundament świata oraz podstawę każdej aktywności, zaplanowanej przez człowieka. Decyduje o powodzeniu tych projektów.

Festiwal Biblii „Na początku było Słowo” stanowi inicjatywę Duszpasterstwa Akademickiego św. Anny w Warszawie oraz środowisk artystycznych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął kard. K. Nycz. Kolejne spotkania zostały zaplanowane na: 17 lutego, 17 marca, 14 kwietnia i 12 maja.

Elżbieta Jaroś

Islam i chrześcijaństwo:

Malezja: chrześcijanie nie będą mogli stosować imienia Allah

Decyzją Sharafuddina Idrisa Shaha - sułtana stanu Selangor, chrześcijanie zamieszkujący administracyjnie podległy mu obszar, nie będą mogli stosować imienia Allah na określenie Boga. Ten termin był używany w malezyjskich przekładach Biblii już przed 400 laty.

Orzeczenie sułtana stanowi sprzeciw wobec inicjatywy Partii Akcji Demokratycznej, której członkowie zabiegają, aby każdy mógł używać imienia Allah. Oburzenie postulatem wyraziła również islamska koalicja „Rakyat Patakan”. Natomiast, Rada Kościołów Malezji podważyła zasadność decyzji sułtana wskazując, że fatwa – orzeczenie o charakterze religijnym, może obowiązywać jedynie muzułmanów. Teraz, miejscowi chrześcijanie muszą czekać na orzeczenie trybunału.

Elżbieta Jaroś

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach