6.01.2013

PRZEGLĄD INFORMACJI RELIGIJNYCH Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Islam i katolicyzm:

Turcja chce odzyskać relikwie św. Mikołaja

Turcja zwróciła się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o pomoc w odzyskaniu relikwii św. Mikołaja. Kości biskupia Miry miałyby spocząć w Antylii.

W czasie podboju muzułmańskiego, szczątki św. Mikołaja zostały przewiezione z Watykanu do Barii na południu Włoch, gdzie znajdują się do dziś. Po kilku latach bezskutecznych prób odzyskania relikwii, tureckie władze zwróciły się o pomoc do Stolicy Apostolskiej. Petycja została opublikowana przed Bożym Narodzeniem. Autor dokumentu, turecki archeolog Nezvat Çelik uważa, że kości św. Mikołaja stanowią dobro kultury tureckiej, dlatego powinny znajdować się w Antyli w nowo otwartym muzeum cywilizacji licyjskiej. Dwa lata temu Kościół wyraził niechęć do roszczeń tureckich podkreślając, że szczątki biskupa Miry to relikwie, a nie dobro kultury.

Paulina Szymańska

Judaizm:

Grób Króla Dawida w Jerozolimie ponownie sprofanowany

W nocy z 2 na 3 stycznia kilkuosobowa grupa wandali zniszczyła  XVII-wieczne ozdoby pustego sarkofagu, upamiętniającego króla Dawida. Podobny incydent wydarzył się 26 grudnia 2012 roku.Władze Jerozolimy i policja wzmocniły ochronę świętego miejsca.

W ciągu ostatnich tygodni, Grób Króla Dawida w Jerozolimie został zdewastowany dwukrotnie. 26 grudnia zniszczono nożem zabytkową ceramikę, która pokrywała ścianę między pustym sarkofagiem a korytarzem. Zaś, w nocy z 2 na 3 stycznia uszkodzono XVII-wieczne ozdoby cenotafu. Do tej pory udało się złapać jedynie jednego z wandali, 30-letniego ultraortodoksyjnego Żyda.

Pusty grób, upamiętniający izraelskiego monarchę z lat 1010-970 przed Chrystusem, znajduje się na górze Synaj w tym samym budynku, co Wieczernik.Początkowo w tym miejscu była synagoga, potem kościół, a następnie bazylika. W XIV - XVI w. budynkiem zajmowali się franciszkanie z Kustodii Ziemi Świętej. W 1552 r. Turcy przekształcili Wieczernik w meczet. W 1948 roku obiekt powrócił w ręce Żydów, którzy założyli w nim szkołę talmudyczną.

Paulina Szymańska

Chrześcijaństwo:

Rekordowa ilość ludzi na spotkaniach z papieżem

Watykańskie statystyki prowadzone od 2005 roku wskazały, że w 43. środowych audiencjach prowadzonych przez Benedykta XVI wzięło udział około 450 tys. wiernych. Zaś, w południowej modlitwie maryjnej uczestniczyło blisko 1 mln 300 tys. osób. Ta rekordowa ilość uczestników świadczy o ogromnym zainteresowaniu, z jakim wśród wiernych spotyka się modlitwa z papieżem.

Od początku pontyfikatu Benedykta XVI, w nabożeństwach w Watykanie i w letniej rezydencji w Castel Gandolfo uczestniczyło więcej niż 20 mln ludzi. Zaś, w 2012 roku na liturgiach i Modlitwie Anioł Pański spotkało się blisko 2 mln 400 tys. pielgrzymów. Statystyki są przybliżone, ponieważ policzenie wszystkich uczestników nie jest możliwe ze względu na brak wejściówek.

Paulina Szymańska

Co jeszcze wydarzyło się w minionym tygodniu?

Chrześcijaństwo:

Transport ciał arcybiskupa Sawy i biskupa Mateusza

W niedzielę, 30 grudnia 2012 roku ciała arcybiskupa gen. Bryg. Sawy Sowietowa i biskupa płk. Mateusza Siemiaszki zostały przetransportowane z Londynu do Warszawy.

Trumny wniesiono do cerkwi pw. Św. Jana Klimaka w Warszawie. Procesji i krótkiemu nabożeństwu przewodził Prawosławny Ordynariusz Wojskowy w Polsce, biskup Jerzy oraz ks. płk. Aleksy Andrejuk. Następnego dnia podczas Boskiej Liturgii, ciała arcybiskupa Sawy i biskupa Mateusza uroczyście złożono do grobu.

Joanna Górska

Remont w monasterze Zwiastowania Bogurodzicy w Supraślu

Monaster stanowi nie tylko miejsce modlitwy, ale także działalności kulturalnej i oświatowej. By obiekt w Supraślu mógł nadal spełniać zamierzone funkcje, bracia zamierzają wyremontować Pałac Archimandrytów w ramach Akademii Supraskiej, a także: podświetlić kompleks klasztorny, założyć ogrzewanie, wybudować parking i czasownie w Łaźniach. Ponadto, w kompleksie powstanie muzeum monasterskie z izbą pamięci abp. Mirona.

Joanna Górska

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach