23.12.2012

PRZEGLĄD INFORMACJI RELIGIJNYCH Z KRAJU I ZE ŚWIATA

Katolicyzm:

Były papieski kamerdyner, Paolo Gabriele ułaskawiony

23 grudnia 2012 roku Benedykt XVI odwiedził w więzieniu Paulo Gabriele, by poinformować go o darowaniu kary. Jeszcze tego samego dnia, były papieski kamerdyner wrócił do domu.

Paolo Gabriele został oskarżony o ujawnienie tajnych dokumentów watykańskich, a 6 października skazany przez Sąd Watykański na karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Ułaskawienie papieskie nie objęło możliwości powrotu do Watykanu.

W sprawę Vatileaks zaangażowany był również były technik komputerowy ojca świętego, Claudio Sciarpeletti. 10 listopada został on skazany na cztery miesiące więzienia w zawieszeniu. Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, o. Federico Lombardi poinformował, że drugi oskarżony niebawem również zostanie zwolniony z aresztu.

Papież Paweł VI zostanie beatyfikowany?

20 grudnia 2012 roku prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato przedstawił 24 dekrety kanonizacyjne i beatyfikacyjne. Jeden z nich dotyczył uznania cnót heroicznych papieża Pawła  VI.

Ks. Antonio Marrazzo ,zajmujący się kwestią beatyfikacji papieża Montiniego, wskazałna naukowo niewytłumaczalne wydarzenia, które dokonały się zawstawiennictwem ojca świętego. 17 lat temu, kalifornijscy lekarze stwierdzili poważne problemy w rozwoju płodu, które groziły wystąpieniem zaburzenia mózgowego u dziecka. Matka odrzuciła propozycję aborcji i zwróciła się z prośbą o wstawiennictwo do Pawła VI. Dziecko urodziło się zdrowe, a po 15 latach wydano orzeczenie o trwałości wyleczenia. Dzięki wstawiennictwu papieża Montiniego, nastąpiło również cudowne uzdrowienie zakonnicy, chorej na nowotwór.

Zdaniem włoskiego watykanisty Andrea Tornielliego, Benedykt XVI jest osobiście zainteresowany sprawą beatyfikacji PawłaVI. Z rąk papieża Montiniego, wmarcu1977 rokuJoseph Ratzinger otrzymał nominację na arcybiskupa Monachium, a w czerwcu tego sameg oroku-  został mianowany kardynałem.

Wśród zatwierdzonych dekretów, znajdują się również dokumenty, dotyczące Polaków. 9 czerwca 2013 roku w Krakowie odbędzie się beatyfikacja Zofii Czeskiej, założycielki żeńskiej szkoły prezentek oraz Małgorzaty Łucji Szewczyk, która utworzyła zakon serafitek. Wyniesiona na ołtarze zostanie również Klara Ludwika Szczęsna, jednak data nabożeństwa nie została jeszcze ustalona.

Prawosławie:

Węgierski rząd zawarł porozumienie z serbskimi prawosławnymi

18 grudnia 2012 roku w Budapeszcie, minister Zasobów Ludzkich Węgier Zoltán Balogoraz biskup Diecezji Budzińskiej Serbskiego Kościoła Prawosławnego Lucjan Pantelić, podpisali porozumienie o współpracy rządowo-kościelnej w życiu społecznym i religijnym Węgier.

Podpisany dokument obejmuje nie tylko wymiar kościelny, ale ma na celu również wzmocnić   i ulepszyć stosunki między Węgrami oraz Serbią. Na jego mocy,  Diecezja Budzińska Serbskiego Kościoła Prawosławnego będzie otrzymywać dofinansowania do określonych zadań społecznych oraz religijnych.

Podobne porozumienia zawarto już z Węgierską Diecezją Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego oraz z Bułgarskim Kościołem Prawosławnym na Węgrzech.

Luteranizm:

Bp Szurman honorowym obywatelem Katowic

19 grudnia 2012 roku katowiccy radni zadecydowali  o przyznaniu biskupowi diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego tytułu honorowego obywatela Katowic. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbędzie się 10 stycznia 2013 roku.

Bp Tadeusz Szurman uczestniczy w życiu miasta od blisko 20 lat. W 1993 roku został proboszczem parafii w Katowicach. Dziewięć lat później, rozpoczął posługę biskupią. Przy tym nieustannie angażował się w wiele inicjatyw na rzecz Katowic: charytatywnych, wydawniczych i społecznych. Do jego zasług należy między innymi: ustawienie obelisku upamiętniającego zniszczony cmentarz ewangelicki, remont najstarszego murowanego kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach oraz działalność na rzecz kultywowania pamięci o historii i założycielach miasta.

Bp T. Szurman został 17. honorowym obywatelem Katowic. Wcześniej, wyróżnieniem tym uhonorowano między innymi: JanaPawłaII, prof. Jerzego Buzka, Kazimierza Kutza oraz Justynę Kowalczyk.

PHP

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach