Wizyta naukowa wykładowców Instytutu Dialogu Kultury i Religii w Gruzji

      W ramach umowy o współpracy z Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi, w dniach 15-21 marca 2017 roku, wykłady dla gruzińskich studentów teologii i stosunków międzynarodowych, przeprowadzili pracownicy Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego UKSW.
     Dr hab. Aldona Piwko podjęła aktualny temat “Islam in the modern World. The current situation, threats and prospects of dialogue”, w trakcie którego zaprezentowany został obecny wizerunek islamu oraz jego wyznawców w mediach, a także relacje i nastroje społeczne w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Ponadto analizie zostały poddane zamachy terrorystyczne przeprowadzone przez bojowników muzułmańskich we Francji, Niemczech i Brukseli. Wykazano także perspektywy do dialogu z islamem i jego wyznawcami. Wykłady były okazją do niezwykle ciekawej i ożywionej dyskusji. Studenci pytali o aktualną sytuację w Polsce, a także propozycje dla Gruzji wobec kryzysu migracyjnego i ewentualnego napływu muzułmanów. Pytano także o zagrożenie terrorystyczne w Polsce.
     Natomiast „Georgians in Poland” był to temat wykładu ks. dr hab. Józefa Łupińskiego, prof. UKSW, w którym została omówiona historia obecności Gruzinów w Polsce i różnych płaszczyzn działalności na rzecz Polski. Należy podkreślić, że w okresie II Rzeczpospolitej, oficerowie gruzińscy służyli w Wojsku Polskim jako oficerowie kontraktowi. Także te wykłady zaowocowały dyskusją, a szczególnie interesującym był temat Powstania warszawskiego. To właśnie w Muzeum Powstania Warszawskiego znajduje się pomnik poświęcony pamięci gruzińskich żołnierzy, jedyny poza granicami Gruzji.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach